Mikropuhe 5 Linux

  • urbnways
  • 30. November 2021

Osa käyttäjistä luulee että jo tämä yksinään tekee mahdottomaksi koneen saastumisen. Tämänkin koneen omistaja kiisti että oireet voisivat johtua haitakkeista. Koneessa ei…